Kritisch proeflezen

Onderwerp uw betogen, petities, subsidieaanvragen, websites, jaarverslagen of welke tekst dan ook aan het kritische oog van Helice! Na lezing ontvangt u een uitgebreid schriftelijk verslag. Dit verslag kan mondeling worden toegelicht.

In het verslag vindt u helder uiteengezet:

  • Een kritisch weergave van de algemene indruk van uw betoog
  • De sterke en zwakke kanten van uw betoog
  • Concrete suggesties om uw betoog te versterken: wat te benadrukken en wat af te zwakken, hoe relaties tussen argumenten en tussen delen van de tekst te versterken, punten voor verdere bezinning.

Na ontvangst van het leesverslag kunt u de tekst door Helice laten herschrijven.

Comments are closed.