Herschrijven

Helice herschrijft teksten op basis van uw specificaties. U kunt de tekst eerst kritisch laten doorlezen.  Na ontvangst van het kritisch leesverslag kunt u dan precies aangeven wat er veranderd dient te worden. Maar de tekst kan ook direct door Helice worden herschreven. Na herschrijving kan een verlag worden meegestuurd waarin staat aangeven wat is veranderd en waarom.

U geeft aan waarop met name gelet dient te worden, bijvoorbeeld:

  • Het duidelijker ordenen van alinea’s en argumenten
  • Het stelliger en explicieter presenteren van impliciet gebleven argumenten
  • Het herschrijven van inleiding en conclusie
  • Het toevoegen van een korte samenvatting
  • Het aanbrengen van tussenkopjes
  • Het toevoegen van korte samenvattingen voor de verschillenden delen van de tekst
  • Het controleren en zo nodig verbeteren van (kern) begrippen en onderscheidingen
  • Suggesties voor het nader uitwerken van bepaalde onderwerpen. Afhankelijk van het onderwerp kan Helice dit ook voor u doen.
  • Andere aandachtspunten door u aangedragen

Wilt u een geheel nieuwe tekst? Helice schrijft ze voor u!

Comments are closed.